I Kølvandet på Københavns kommunens udmelding om at man kan søge dispensation fra kommunens  fortovsrenholdelses-ordning, vil vi i Administrationshuset forsøge at etablere ”Københavns Renholdelseslaug”

Renholdelseslauget etableres som en forening, der kan organisere de private ejere, ejerforeninger og andelsboligforeninger som ønsker at udtræde af kommunens ordning, og  derefter vil skulle varetage renholdelsen selv, og ikke mindst, dokumentere at opgaven varetages efter kommunens standarder.

Foreningens formål og virke vil være at udbyde og sikre konkurrencedygtige priser på renholdelse fra forskellige aktører og i forskellige områder og etablere den gennemsigtighed omkring økonomi og den leverede ydelse, som kommunen aldring har kunne levere.

Ved at stifte et Renholdelseslaug, der på troværdig og koordineret vis kan varetage opgaven, håber vi, at Københavns Kommune vil afholde sig fra igen at pålægge ejendommene en tvungen ordning - eller i det mindste sikre, at vi selv kan afgive tilbud og tage ansvaret for renholdelsen, hvis ordningen genindføres i en ny form.

Alle, som gerne vil deltage i et Renholdelseslaug, eller som har spørgsmål, er velkomne til at rette henvendelse til direktør Patrick Kuklinski, som er tovholder på projektet. Kontakt kan ske til pak@administrationshuset.dk

Vi vil vende tilbage med tid og sted for stiftende generalforsamling og udkast til vedtægter, når vi er nået lidt længere med et Renholdelseslaug, og vi håber selvfølgelig, at så mange som muligt gerne vil være med.

Baggrund: Se også vores artikel om Københavns kommunens udmelding om mulig dispensation fra kommunens fortovsrenholdelsesordningen, og de ejendomme der er blevet undtaget fra ordningen. Læs mere på dette link >>>