Airbnb mv. er kommet for at blive – og derfor skal det reguleres på fornuftig vis og afstemmes med eksisterende lovgivning. Status sommeren 2018.

Lige nu er processen drevet af Skatteministeriet ud fra en inddrivelsesmæssig dagsorden. Det er ok, for der skal betales skat, men politikerne bliver nød til at søge branchens og fagfolks input så løsningen bliver god. 

Korttidsudlejningen er et tveægget sværd. Det bidrager og det skaber problemer. På den ene side bringer det turister, liv og en værdifuld omsætning bredere ud i byen, bl.a. i brokvartererne, og det er en kærkommen hjælp til lokale butikker, caféer og restauranter. Særligt i sommerperioden. På den anden side skaber en ubegrænset udlejning alvorlige gener for dem der bor op og ned af de lejligheder der udlejes og korttidsudlejning slider hårdt på ejendommen. Tænk på hvordan et hotel er indrettet – Det er ikke det samme som en alm. boligejendom. Et hotel bygges fra grunden og i materiale til tage en helt anden slitage. At have 2-3 ind- og udflytninger ugentligt, på alle tider af døgnet og fremmede mennesker i opgangen, som ikke kender huset og dets rutiner er utrygt og en gene. Gæsterne er i sagens natur også på ferie og har andre døgnrytmer end familien Danmark i lejligheden nedenunder.

Regeringens udspil (se link nedenfor) med ”at man som borger har ret til at udleje sin helårsbolig 70 dage om året” hvis den portal man bruger, indberetter til skat er upræcis og problematisk. a) 70 dage er for meget. Vi har rådgivet mere end 100 ejendomme i dette spørgsmål og tendensen er meget klar. De foreninger der forholder sig til problemstillingen og laver regler, tillader oftest Airbnb - men i et begrænset omfang. Typisk op til 49 dage og gerne med en begrænsning på f.eks. 10 besøg. b) Den politiske aftale er meget upræcis. Gælder denne ”ret” over en andelsboligforenings vedtægter? Må man udleje mere end 70 dage hvis man betaler sin skat? Hvad hvis man bruger flere portaler? Hvad med danskeres ejendomme i udlandet? Gælder den også lejere (uden udlejers tilladelse)?

Det sidste håber jeg virkelig ikke, men det kan ikke ses ud af aftalen. Det kan vanskeligt retfærdiggøres at en lejer af en lejereguleret bolig til 2.400 kr/måned i leje, skal have som til at udleje den samme bolig på Airbnb til 1.200 kr/dag – 70 dage om året! 

Endelig er det irriterende at man heller ikke har fået defineret ”erhvervsmæssig anvendelse” og dermed sat grænsen for maksimal udlejning i ejerlejligheder og klarlagt hvem der kan håndhæve den. Det er i ejerforeningerne vi ser nogle af de meget problematiske sager og retsgrundlaget er uklart.

Kortidsudlejning af private hjem er, sammen med nye tendenser og produkter i hotelbranchen, en naturlig udvikling der vil give et mere alsidigt udbud i pris, kvalitet og koncepter og som vil gavne store dele af byen. Det skal dog ske reguleret og vi skal have politikerne til tage stilling og lave nogle klare regler. Til det skal de have branchens hjælp og vi er klar. Både med konkrete erfaringer og mulige løsninger.


Ovenstående er uddrag af interview med adm. dir. Rasmus Juul-Nyholm i DR P4 fredag d. 6. juli 2018. 

Link til regeringens papir https://www.regeringen.dk/nyheder/bred-enighed-om-mere-attraktive-skattevilkaar-for-dele-oekonomien-og-styr-paa-skattebetalingen/ 

Læs mere

Sådan indretter man vedtægterne med henblik på at tillade, men samtidig kontrollere, omfanget af korttidsudlejning. Læs artikel >>>