Vi har lavet en dagsorden med emner som vi synes burde højere op på den politiske dagsorden.

Valgkampen er i fuld gang, og vi skal stemme på Grundlovsdag. Det burde der være en vis symbolværdi i, for Grundloven er jo hjørnestenen i vores demokrati. Temaerne i valgkampen har dog ikke så meget med Grundloven at gøre. Politikerne byder sig til med de gamle travere, som de tror vi gerne vil høre om, bl.a.  udlændinge, pension, sundhed og skatter.

Det er selvfølgelig fint nok, men når man arbejder med ejendomsadministration og fast ejendom, er der også andre emner, der trænger til at blive behandlet.

Vi har lavet en dagsorden med de ejendomspolitiske emner som vi synes kunne være interessante:

Byudvikling

Dette er rigtig langsigtet politik! Danmark er et meget urbaniseret land, og det meste af befolknings- og værditilvæksten er i de store byer. Det er en udvikling, der kan have både fordele og ulemper, og som mange kan have en mening om. Meget byudvikling foregår nedefra og op, men vi savner nogen, der træffer de mere overordnede og strategiske beslutninger om, hvordan landet skal se ud om 30-40 års. Det handler om infrastrukturinvesteringer, placering af institutioner, rammer for planlægning og friarealer, mv.

Det er politik, der griber ind i landbrug, miljø, trafik, detailhandelsstruktur, skat, og mange andre ting, og det er svært at føre valgkamp på. Dels fordi det rækker langt ud i fremtiden, og dels fordi ethvert tilvalg også uvægerligt indeholder et fravalg. Sikker er det dog, at det ikke bliver løst med en periode af udflytninger, for den kraftige underliggende strøm går den anden vej.

Vi savner nogle overordnede holdninger fra politikere som har de lange briller på, og en vilje til mere end symbolske udflytninger.

Udkanten, vandkanten og vejkanten

Kært barn har mange navne, og vi ved at udvikling skaber strukturelle problemer. Der er byer, der ligger dårligt, savner kritisk masse eller af andre årsager bevæger sig ind i en nedadgående spiral.

Vi savner politiske tiltag, der tager hånd om de problemer, der opstår disse steder, og ikke mindst om de mennesker, der bor der. Danmark har ikke haft en grundig diskussion af kant-problemstillingen hvor man har diskuteret en langsigtet, sammenhængende og bred politisk løsning.

Lejelovgivningen

Lejelovgivningen har i mange år været et levende eksempel på, at virkeligheden kan overgå fantasien. Den er ekstremt kompliceret, og på mange måder beskytter den ikke de rigtige mennesker.

OMK-huslejen, der gælder i gamle ejendomme, kombineret med tvangsopsparing i Grundejernes Investeringsfond er et levn fra en tid, hvor private udlejningsejendomme var næsten værdiløse.

I dag er der behov for et moderne og dynamisk udlejningsmarked, hvor der er mulighed for at udvikle de produkter, som en ny generation af lejere efterspørger.

Vi savner politisk vilje til at rydde op på dette område.  

Billige og mere passende boliger

Der er en ret udbredt politisk enighed om, at man ønsker blandede byer hvor (næsten) alle skal have råd til at bo. Der er blevet talt meget om billige boliger gennem årene, men der er ingen, der rigtig har fundet en løsning på, hvordan man kan få billige boliger nok.

I den forbindelse skal man være opmærksom på, at billige boliger ikke bare er billige boliger. Der er behov for boliger til ældre, til studerende og dem, der vil deltage i et fællesskab. Størrelsen på boliger er også begyndt at fylde meget, da man bl.a. i Københavns Kommune har særlige krav til en gennemsnitsstørrelse på 95 m2 i nybyggeri. Vi oplever i praksis en stor efterspørgsel på mindre 2- og 3 værelseslejligheder på færre m2, men de bliver ikke bygget og eller udbudt i tilstrækkeligt omfang.

Vi savner nogle konkrete bud fra politikerne på, hvordan man skal forbedre boligsituationen generelt, samt en villighed til at tage de slagkraftige redskaber i brug, f.eks. udbyde mere jord, og arbejde med skatterne.

Ghettoer

Det er lykkedes politikerne at stemple en række af vores boligområder som ghettoer, og det er langt fra alle beboere, der sætter pris på det prædikat. Vi ved godt, at det er en politik, der er drevet af andre hensyn end de boligpolitiske, og der ligger reelle problemer bag ”ghetto-pakken”.

Vi har de dog meget svært ved at se værdifulde, ofte forholdsvis nyistandsatte bygninger blive revet ned. Det gør ondt, og kan ikke fremstå som anden end en desperat løsning. Vi savner en mere nuanceret og intelligent politik, der på anden vis kan udvikle disse boligområder til glæde for beboere, så de kan slippe af med det prædikatet.

Bæredygtighed

Klima og bæredygtighed er temaer som allerede gennemsyre vores arbejde med fast ejendom, i det meste af ejendomsbranchen. Byggeri og drift af vores ejendomme står for 40% af CO2-aftrykket, så det er kun naturligt, og der er store gevinster at hente ved brug af ny teknologi og nye byggemetoder.

Vi ser dog en lang række regler og love som forhindre, at den rette udvikling kan komme i gang. F.eks. er det vanskeligt at få lov til at bygge med nye materialer (træ), og der er en indbygget bremse i, at det er udlejer der skal bekoste energirenoveringer, mens det er lejer der får gevinsten.

Politikerne synes meget optaget af at diskutere, om vi spiser bøffer elle grøntsager, og har kun lidt opmærksomhed for dette meget store felt af muligheder. Det skal være miljørigtigt at bygge nyt og vi savner nogle fordele ved at bygge mere moderne og bæredygtigt.

Vi ønsker en god valgkamp og et godt valg til alle!