Stærkere iværksætterkultur, videndeling med universiteterne og mere kapital til iværksætterne vil ifølge Tommy Ahlers (V) styrke danske proptech startups. Og det er der brug for: Betingelserne i Danmark er ikke på niveau med vores nabolande.

Danske iværksættere, herunder startups inden for proptech, dvs. digital teknologi, der gør ejendomme mere intelligente, kan med bedre rammebetingelser få markant mere succes.

Sådan lyder budskabet fra uddannelses- og forskningsminister, og tidligere iværksætter, Tommy Ahlers, som for nylig var gæstetaler ved Cobblestone og netværket PropTech Denmarks dialogmøde om proptech og iværksætteri i ejendomsbranchen. 

Svenske startups fører stort på kapital
- Iværksættervirksomhederne skal have adgang til mere kapital, i dag giver bl.a. Sverige os baghjul på den front. Det skal både ske i forbindelse med de tidlige investeringer, men også i de senere stadier, når virksomhederne skal modnes og udvikle sig store. Samtidig har vi brug for mere talent og mere udenlandsk, kvalificeret arbejdskraft, og det er ikke nemt på grund af den stramme udlændingepolitik. Men vi arbejder på det, sagde Tommy Ahlers, som herudover fokuserede på samspillet mellem iværksætterne og uddannelsesinstitutionerne: 

Israelsk forbillede
- Teknologi skal fylde mere i uddannelserne, flere studerende skal have en forståelse for teknologi. Og så skal den nye generation af iværksættere arbejde tættere sammen med universiteterne. Det er vigtigt, at forskningsinstitutionerne deler viden med iværksætterne. Dansk viden og forskning er i verdensklasse, vi er et af de lande, som investerer mest i forskning. Det skal vi i højere grad udnytte ligesom f.eks. Israel, der er dygtige til at overføre viden fra universiteterne og ind i startups.   

Danmark sidst
Hos PropTech Denmark-netværket er man enig i, at proptech-iværksætterne på de hjemlige breddegrader har brug for en hjælpende hånd. Danmark er nemlig agterlanterne i forhold til lande som Finland, Norge og Sverige, forklarer næstformand, Nadim Stub, der dog også vejrer morgenluft.  

-  Inden for proptech er Danmark i øjeblikket et godt stykke efter de nordiske lande samt i øvrigt Tyskland. Både i forhold til ejendomsdrift samt facility - og asset management. Længst fremme er Finland, som har en stærk digital udvikling, efterfulgt af Sverige, der har masser af kapital, bagefter kommer Norge og til sidst Tyskland. Det danske FinTech-miljø er dog ret velforankret, og de mange overlaps mellem ejendomsmarkedet og finansbranchen, herunder realkreditinstitutter og banker, betyder, at der er store muligheder for synergier mellem de to sektorer. Kan iværksættere udnytte det, ligger der et enormt markedspotentiale inden for proptech, siger Nadim stub.  

Mere lempelige regler
En af de virksomheder, som anvender proptech aktivt i sin ejendomsportefølje, er Cobblestone. Her vurderer man, at det er nødvendigt med mere fleksible regler for anvendelsen af proptech. Kommer de, vil det forny ejendomsbranchen, som generelt har ry for at være konservativ og meget lidt teknologiinteresseret. 

- Ejendomsbranchen er viklet ind i stramme og ufleksible regler og regulering. Når man begynder at arbejde med de nye teknologier, koncepter og forretningsmodeller, så snubler man meget hurtigt i disse regler. Et eksempel er bygningsregler, energiområdet og kommunikation med lejere. Mere fleksible regler og deciderede ”sandboxes”, hvor man eksperimenterer med nye forretningsmodeller, vil gøre ejendomme er bedre at bo i og mere klimavenlige og rentable, vurderer direktør hos Cobblestone, Rasmus Juul-Nyholm. 

Bliv ved
Udviklingen af proptech, og navnlig tilførslen af kapital, hviler dog også på ejendomsbranchen og iværksætterne selv, vurderer Tommy Ahlers.

- Modtager I ikke støtte fra en af de etablerede tech-fonde, så overvej om I ikke selv skal starte og en fond for proptechfirmaer. Der er mange penge i ejendomssektoren, og nogle af disse kan også investeres i teknologi. Husk at blive ved, så skal det nok komme,