Mangler man nogle rammer og regler for bestyrelsesarbejdet i en foreningsbestyrelse, så har vi udarbejdet en forretningsorden som kan hjælpe på vej i det daglige bestyrelsesarbejde

Ikke alle bestyrelsesmedlemmer, i foreninger vi administrerer, deltager i vores årlige bestyrelseskurser omkring bestyrelsesarbejdet. Derfor benytter vi lejligheden til at dele den forretningsorden vi har udarbejdet som en skabelon til bestyrelsesarbejdet og som vi håber kan inspirere de bestyrelser som ikke har en skriftlig forretningsorden og rammer omkring bestyrelsesarbejdet.

Forretningsordenen er bestyrelsens arbejdsgrundlag, og indholdet i forretningsordenen skal tage udgangspunkt i foreningens vedtægter.

Forretningsorden tjener flere formål og skal blandt andet beskrive hvordan møder indkaldes og afholdes, ligesom forretningsorden sætter nogle rammer for hvordan beslutninger træffes og føres ud i livet. 

Endvidere kan en forretningsorden være med til at fastlægge og afstemme forventningerne i bestyrelsen omkring opgaver og indbyrdes samarbejde. Dertil kan den gøre det lettere for nye bestyrelsesmedlemmer at sætte sig ind i bestyrelsesarbejdet.  

Vi har nedenfor indsat et eksempel på en forretningsorden, som forhåbentlig kan inspirere eller bruges i det nuværende bestyrelsesarbejde.

Vores oplæg på en forretningsorden kan ses via dette link >>>

Afslutningsvis vil vi også gerne henvise til vores hjemmeside under vores selvbetjeningsmenu, hvor vi har udarbejdet en vejledning til nye og gamle bestyrelsesmedlemmer i andels- og ejerforeninger, som vi har udarbejdet for at hjælpe bestyrelsen på vej i det daglige arbejde. Der er tale om en vejledning, og der er selvfølgelig altid mulighed for at gøre tingene anderledes, hvis man ønsker dette og indenfor rammerne af foreningens vedtægter og praksis i foreningen.

Vejledningen til bestyrelsesarbejdet kan ses via dette link>>>