Den nye normalvedtægt træder i kraft den 1. januar 2022 for alle ejerforeninger. Hvis man ikke har fået gennemgået foreningens vedtægter efter ændringen af normalvedtægten, så anbefaler vi at man får det gjort nu. 

Hvem gælder normalvedtægten for? 

Den nye normvedtægt for ejerforeninger har været omtalt mange gange, men træder endeligt i kraft den 1. januar 2022.

Gældende for den nye normalvedtægt er, at den er deklaratorisk (fravigelig), hvilket betyder at denne er gældende, hvis ikke foreningen har vedtaget andre regler, end dem der fremgår af normalvedtægten.

Den nye normalvedtægt kan således gælde i forhold som ikke er reguleret i en forenings særvedtægt, eller hvor vedtægten ikke er præcis nok.

Hvad gælder for andelsboligforeninger?

Flere tror ABF’s standardvedtægt gælder på samme måde for andelsboligforeninger, hvilket ikke er tilfældet, da denne vedtægt ikke på samme måde har sin hjemmel i lovgivningen, som normalvedtægten har for ejerforeningerne.

Hvordan ved vi om vi skal ændre vores vedtægter?

Hvorvidt man ønsker at ændre sine vedtægter afhænger af alder og historik samt praksis i foreningen og hvorledes foreningen er sikret imod tilgodehavender ved betalingsmisligholdelse, da vi tit i ældre vedtægter oplever, at sikkerheden ikke matcher de nuværende omkostningsniveauer og dermed ikke tjener det formål den var tiltænkt.

Vi anbefaler, at man sammenholder sin egen forenings særvedtægt med normalvedtægten og i samarbejde med administrator eller dennes advokat vurderer, hvorvidt der er basis for at arbejde videre i den nye normalvedtægt, men hvor man også tager særbestemmelser med over i en ny vedtægt for foreningen.

Man kan også blot fortsætte med sin særvedtægt, hvis det vurderes, at denne er opdateret og i tilstrækkelig grad afspejler foreningens historik og praksis.

De ejerforeninger der har gamle og utidssvarende særvedtægter, bør overveje om det ikke er tid til en opdatering, da de nye vedtægter rummer flere gode og mere præcise bestemmelser. Se vores tidligere artikel herom hvor vi kommenterer det oprindelige oplæg til den nye normalvedtægt https://cobblestone.dk/nyheder/2018/nye-normalvedtaegter-for-ejerforeninger

For nogle foreninger kan det give god mening at gå over på den nye normalvedtægt med enkelte fravigelser, mens det for andre kan være mere optimalt blot at overgå fuldt ud til den nye normalvedtægt for at få mere præcise bestemmelser. Den bedste løsning afhænger af de konkrete omstændigheder.

Har I behov for hjælp til en vurdering eller sparring omkring jeres vedtægter, er I velkommen til at kontakte jeres daglige administrator, som kan hjælpe jer med at vurdere jeres behov og om nødvendigt videreformidle kontakten til en jurist eller advokat i huset.

Bliver din forening ikke allerede administreret hos os, så kan du nemt og hurtigt få et tilbud på administration lige her


Foto: Unsplash