Når skybryd rammer os, så kan vi typisk godt forberede os. Men er uheldet ude, så har du her en quickguide til hvad du skal gøre.

Midt i en varm periode, hvor mange lige er startet sommerferie, er der varslet skybrud flere steder i Danmark.

Nedenfor har vi nogle gode råd, hvad man skal gøre inden skybruddet rammer - og hvad man skal gøre, hvis skybruddet rammer.

Inden skybruddet rammer, anbefaler vi følgende:

 1. Fjern eller klods ting i kælderen op, og fjern løse gulvtæpper, så de ikke bliver skadet.
 2. Sørg for at vinduer og døre er lukkede – især ovenlysvinduer.
 3. Luk ventilationshuller i ydervægge.
 4. Tjek afløb og tagrender for blade og andet, så vandet frit kan løbe igennem.
 5. Sørg for at kloakker er vedligeholdte, så der er afløb igennem, her kan man med fordel også lukke eventuelle indvendige afløb/kloakker, hvor man kan lægge et stykke plastik ovenpå gulvafløbet og en sandsæk eller andet tungt ovenpå, og fastspænd det, hvis det er nødvendigt.
 6. Hvis der er risiko for, at vandet stiger op af toilettet, kan man fylde en plastpose med stof eller lignende. Stop posen ned i toilettet og læg sandsække og en plade ovenpå, og fastspænd det, hvis det er nødvendigt


Hvis man bliver ramt af et skybrud, vil vi anbefale at man gør følgende:

 1. Sørg for at få stoppet og begrænset skaden. Det vil sig at få vandet fjernet/opsuget og opsat affugtere, hvis der er behov for det.
 2. Ved større skybrudsskader, bør man kontakte et skadeservicefirma, som kan komme ud og fjerne vandet, lave fugtmålinger og opsætte affugtere.
 3. Tag billeder af skaden/skaderne.
 4. Fjern våde løse genstande, så rummet/bygningen kan tørre.
 5. Anmeld skaden/skaderne til administrator der kan sørge for at anmelde til foreningens ejendomsforsikring via evt. forsikringsmægler. Hos Cobblestone anvender vi en skadesanmeldelsesformular man kan bruge via dette link https://forms.esignatur.dk/form/cobblestone-forms/3f302b58-5102-4b7e-80ed-4fde11b9b427 og hvor alle vores forsikringsskader anmeldes i de ejendomme vi administrerer. Læs også mere om skadesbehandling fra start til slut via dette link https://cobblestone.dk/selvbetjening/skadesanmeldelse
 6. Ved skader op til 25.000 kroner kan man igangsætte udbedring af skaderne med det samme, uden at foregående tilbud skal indsendes til forsikringsselskabet for godkendelse. Dette er ud over selve skadeservicearbejdet, det må og skal man altid sætte i gang, som en del af begrænsning af skaden.

Man har som forsikringstager altid pligt til at stoppe og begrænse en skade. Hvis der eksempelvis er kommet vand ind i kælderen, har man pligt til at stoppe og begrænse skaden. I dette tilfælde, at få vandet fjernet og opsat affugtere. Det mindsker risikoen for skimmelsvamp efter en vandskade.

Der er godkendt skybrud – i forsikringshenseende – hvis det har regnet med en intensitet på 15 millimeter regn i løbet af 30 minutter. Eller 40 millimeter regn i løbet af 24 timer.

Er ejendommen forsikret igennem vores forsikringsmægler Willis Towers Watson, har man typisk en 72-timersregle på policen. Se evt. policen i vores cloud løsning, hvis man er i tvivl. Denne særregel betyder, at man kun har en samlet selvrisiko på alle skybrudsskader, som sker inden for 72 timer. Der vil derfor kun blive trukket 1 selvrisiko i forbindelse med skybrudsskader, som rammer alle de bygninger, som man har forsikret på samme police.