Administrationshuset er – ligesom alle andre administrationsselskaber – blevet omfattet af reglerne i hvidvaskloven. 

Administrationshuset er – ligesom alle andre administrationsselskaber – blevet omfattet af reglerne i Hvidvaskloven. Denne lov har til formål at forhindre hvidvask af penge samt finansiering af terror og pålægger os en række nye pligter og byrder.

Foruden de almindelige regler er Administrationshuset nu også underlagt de skærpede tilsynsregler, der gælder på området. Loven er blevet skærpet i forhold til så vel nye, som faste kunder. Der er indført et nyt ”Kend din kunde”-princip, som i al sin enkelthed går ud på at vi skal sikre os, at vores kunder er, hvem de udgiver sig for at være. I dette tilfælde er vores kunder opgivet som vores kontaktparter, dvs. de personer eller den virksomhed, som vi administrerer for. Vores foreningers bestyrelser betragtes derfor som vores kunder, mens lejere, øvrige andelshavere og ejerlejlighedsejere betragtes som vores kunders kunder.

I praksis kommer det til at betyde, at vi, den næste måned, vil bede vores eksisterende foreningskunders bestyrelser om at legitimere sig. Dette vil ske elektronisk via e-mail og NemID. Fremtidige kunder og nye bestyrelsesmedlemmer vil vi indhente legitimation på ved opstart af administration og når nye bestyrelsesmedlemmer vælges til bestyrelsen. Dette vil ske ved at tage kopi/foto af pas/kørekort og sygesikringskort eller elektronisk via NemID.

I andelsboligforeninger er det desuden blevet et krav for en handelsgennemførelse, at både køber(e) og sælger(e) oplyser CPR-nummer. Dette felt har altid været en del af vores købsaftale, men er ikke altid blevet udfyldt. Vores handelsgruppe vil fremadrettet være opmærksom herpå og altså først gennemføre en handel, hvor CPR-numre er oplyst for begge parter. Ved udlejning af boliger og erhvervslejemål er der også skærpede regler og her vil vi også skulle indhente legitimation i form af informationer hentet fra CVR, skat og Erhvervsstyrelsen.

Sidst men ikke mindst er vi blevet underlagt en overvågnings- og indberetningspligt. Dette betyder at vores folk skal holde øje med og indberette mistænkelige pengestrømme og vi har derfor skulle etablere rutiner for denne overvågning og indberetning.

Det er en stor, tung og byrdefuld omgang og vi har vanskeligt ved at se den store relevans for os og vores kunder, men vi håber skærpelserne måske gør deres gavn et andet sted og at vores kunder bakker op om at få det til at glide så let som muligt for alle.

Læs evt. nærmere i loven her