Retsplejeloven modernisere så omkostningerne til annoncerings reduceres og der åbnes for brug af online portaler

Fra 1. januar 2015 bliver retsplejelovens § 566, stk. 3 ændret, så tvangsauktioner ikke længere skal annonceres i ”et eller flere på auktionsstedet almindelig læste dagblade”, men i stedet på ”en almindeligt anvendt portal, der giver adgang til de steder på internettet, hvor ejendomme udbydes til salg.”

Det betyder, at når en ejendom sættes til salg ved tvangsauktion, behøver man ikke længere at indrykke dagbladsannoncer.

Gennem de sidste år er udgifterne til dagsbladsannoncering af tvangsauktioner steget voldsomt. Det skyldes, at både at annoncerne er blevet større og dyrere. Det er således ikke ualmindeligt i dag, at udgifterne til dagbladsannoncer på en ganske almindelig tvangsauktion løber op i over 20.000 kr.

Samtidig har portalerne www.tvangsauktioner.dk og www.itvang.dk reelt også overtaget dagbladenes funktion, hvilket de gør både bedre og billigere. Der er derfor ikke mistet meget ved, at man ikke længere skal indrykke de dyre annoncer.

Det betyder, at størstebeløbet, dvs. det beløb, som auktionskøber skal betale ud over auktionsbuddet, generelt vil blive mindre. Det betyder igen, at auktionskøber kan byde lidt mere.

Vi må håbe, at det i sidste ende betyder, at de tab, der desværre næsten altid følger med en tvangsauktion også bliver lidt mindre.