Den grønne udvikling buldrer derudaf og vores forbrug og aftryk er i fokus som aldrig før. Lovgivningen følger med og det stiller krav til både foreninger og udlejere, der skal sikre, at de lever op til kravene i den nye lovgivning. 

Hvornår skal vi have fjernaflæste målere?

EU arbejder på en grønnere fremtid og det betyder, at fremtidens forbrugsmåling skal være fjernaflæst, og alle manuelle forbrugsmålere skal være udskiftet til fjernaflæsning senest den 1. januar 2027. Målere der ikke kan fjernaflæses, skal derfor udskiftes senest den 31. december 2026, medmindre det kan godtgøres, at det ikke vil være rentabelt.

Allerede fra 1. januar 2022 skal der leveres aflæsninger på alle fjernaflæsningsmålere minimum en gang om måneden i varmesæsonen. Derudover skal lejere og beboere kunne tilgå de opdaterede forbrugsdata i samme interval. Det skal blandt andet ske ved at give forbrugerne adgang til opdaterede forbrugsdata via apps eller webportaler.

Hvilke målere er omfattet af de nye regler? 

Kravet om fjernaflæsning vil gælde målere og varmefordelingsmålere til måling af varme, varmt brugsvand og køling. De nye krav skal sikre, at processen omring aflæsning af målere bliver lettere for både forbrugerne, fjernvarmeselskaberne og forbrugsmålerfirmaerne, idet målerne kan aflæses uden der er brug for adgang til de steder, hvor målerne er placeret.

Hvorfor skal vi have fjernaflæste målere? 

Forbrugerne får et rigtigt godt værktøj til at styre varmeforbruget og sikre, at hverken forbrug eller økonomi løber løbsk. Når forbrugerne kan følge deres forbrug, kan de også nemmere ændre adfærd og reducere energiforbruget. De nye regler er en del af EED-direktivet (Energieffektivitetsdirektivet), som er en del af det fælles fokus på de globale energiressourcer og FN´s Verdensmål.

Ønsker I råd og vejledning vedrørende udskiftning af elektroniske målere, er man velkommen til at tage fat i sin daglige administrator, der vil kunne henvise til en af vores samarbejdspartnere på området, som vi har positive erfaringer med i forhold til tekniske muligheder og pris.

Bliver din forening eller ejendom ikke allerede administreret hos os i dag, så kan du nemt og hurtigt få et tilbud lige her
Foto: Unsplash